เกี่ยวกับเฮียวตันออนเซ็น

HOME > เกี่ยวกับเฮียวตันออนเซ็น > ข้อมูลบริษัทเบื้องต้น

ข้อมูลบริษัทเบื้องต้น

ยาเลขที่
เฮียวตันออนเซ็น
ชื่อ บริษัท
U-NET CO., LTD
ตัวแทน
ตัวแทนผู้อำนวยการ Tanaka Hitoshi
ที่ตั้ง
เลขไปรษณีย์ 874-0042 จังหวัดโออิตะเมืองเบปปุคันนาวา 159-2
โทรศัพท์
+81-977-66-0527
FAX
+81-977-66-0799
เวลาทำการ
AM9:00~AM1:00 เปิดตลอดทั้งปี
(มีการปิดทำการชั่วคราวในเดือนเมษายนกรกฎาคมและธันวาคม)
สถานประกอบการ
1922.สถานประกอบการ
วิธีการเดินทาง

มาที่หมู่บ้านยูเคะมูริ เขตกันนาวะในเบปปุ
โรงแรมและน้ำพุร้อนหลายแห่งเรียงรายกันและทิว
ทัศน์ที่เต็มไปด้วยไอน้ำมากมายกำลังได้รับความนิ
ยมทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น
เอกลักษณ์ของที่นี่ไม่เหมือนที่ไหน
ระหว่างเยี่ยมชมเมืองนี้
อย่าลืมแวะมาใช้บริการเฮียวตันออนเซ็นนะคะ